Share

Срокове и условия

Общи правила и условия

Преди да продължите с резервация в http://www.psoriazislechenie.com, моля прочетете внимателно долуописаните срокове и условия.

Нормативни условия

Ползването на сайта в процеса на резервация се базира на вашето пълно потвърждение за спазване на упоменатите срокове, условия и ограничения, което се счита за нормативно споразумение между http://www.psoriazislechenie.com и всеки, който използва сайта, наричан по – долу клиент. Всякакви въпроси и противоречия, произлизащи от употребата на този сайт и настоящото споразумение ще бъдат разглеждани под юрисдикцията на Турското законодателство. Клиентът приема да използва сайта, като целта е да се направят легитимни резервации и запитвания за такива, отколкото те да бъдат спекулативни, грешни и непълни. Клиентът потвърждава, че отговаря на минималната изискуема възраст да изпълнява нормативни задължения и да бъде отговорен за всички възникнали слабости при употребата на сайта.

Хотелско настаняване и услуги

psoriazislechenie.com се ангажира с това да гарантира, че в хотелската стая ще бъдат настанени точния брой лица. Специфични изисквания от страна на гостите не могат да бъдат гарантирани от наша страна. Всички оплаквания, относно престоя в Термален Спа Хотел Balikli , ще бъдат своевременни отнесени към ръководството на хотела. Последващи оплаквания, след напускане на клиента от хотела, няма да бъдат приемани. Описанието на хотелските съоръжения, упоменато в нашата страница, е изцяло предоставено от Термален Спа Хотел Balikli и ние не носим отговорност за каквито и да било пропуски и неточна информация, свързани с неговото описание. За да се избегнат бъдещи неточности и за повече информация, ние приканваме клинетите да се свържат дирекно с хотела.

psoriazislechenie.com се стреми да предоставя на своите клиенти информация, относно трансферите и всички останали предлагани услуги. В случай че по своя вина клиентът не получи точна информация от psoriazislechenie.com за полета, време на пристигане, късен check – in, точен брой пътници, допустим багаж и др., за всеки пропуск, водещ до анулация на услугата, причинена от липсата на информация, клиентът изцяло носи отговорност и сумата няма да бъде възстановена.

Цени

Всички упоменати цени са в евро. Те не включват застраховка при загуба на багаж и инцидент по време на пътуването. Ние съветваме пътниците сами да си осигурат здравна и пътническа застраховка. Допълнителни такси като такива за допълнителен багаж и др, такси, събирани от правителството, летищата и други институции не са включени в цената, освен ако не са изрично упоменати като включени в услугата. Обикновено цените за хотелско настаняване са за човек в двойна стая, освен в случаите, когато не е упомената друга настанителна база. Последващи хотелски разходи като рум – сървис, мини – бар, телефон и др не са включени в цената на хотелската резервация и трябва да бъдат изяснени при напускане на хотела.

Процедура по плащане

За резервация в Термален Спа Хотел Balikli се изисква пълно предплащане. Предплащането се прави с цел да се запази стаята, заедно с място в лечебната програма. Веднага след като предплащането бъде направено, клиентът ще получи ваучер за хотелско настаняване и за своя лечебен пакет/услуга. Клиентът не бива да счита резервацията си за потвърдена, преди да е получил писмен отговор от Balikli, относно резервираните услуги. Плащания могат да бъдат направени чрез Visa и MasterCard кредитни карти. Плащания са възможни и по банков/онлайн път.

Анулации

Анулации на резервации, направени чрез http://www.psoriazislechenie.com, се приемат само в писмена форма. Клиентът може както да изпрати запитване за анулация чрез имейл (изискващ потвърждение от получателя), така и да използва нашата онлайн форма. В случай на потвърждение на резервацията чрез имейл, при анулация всички детайли по резервацията трябва отново да бъдат изпратени чрез имейл. Клиентът не може да счита резервацията си за анулирана, ако не е получил писмено потвърждение затова от psoriazislechenie.com. Преди да премине към анулация на резервираните услуги, клиентът трябва да се увери, че срокът за анулиране на конкретна резервация не е изтекъл. В противен случай не може да се изисква пълно въстановяване на сумата. Крайният срок за анулиране на резервираните услуги е ясно упоменат както във ваучера, така и в имейла за потвърждение.

Промяна на резервация

Изменения, т.е промени в резервацията са в компетенцията на хотела. Всяка промяна в компонентите на резервацията би довела до промяна в цената. Измененията също трябва да бъдат направени в писмена форма, посредством имейл (изискващ потвърждение от получателя) или чрез нашата онлайн – форма, която може да намерите в сайта. В случай че сте получили потвърждение на резервацията чрез имейл, то и детайлите относно промяната й трябва да се изпратят чрез имейл. Клиентът не може да счита резервацията си за променена, ако не е получил писмено потвърждение затова от psoriazislechenie.com. Преди да продължите с промяна на резервираните услуги, моля убедете се, че не е настъпил крайният срок за анулиране на въпросната резервация, като само ако не е, може да изискате съответните промени.

Възстановяване на сумата – условия

Възстановяване на сумата ще бъде извършено само в случай, че е одобрено от Термален Спа Хотел Balikli или от трета страна – доставчик, чрез която са резервирани рент – а – кар, трансфери или обиколки. Обезщетение не може да бъде направено, ако http://www.psoriazislechenie.com не е получила сумата от хотела или гореспоменатите доставчици. Точната сума на обезщетението ще бъде определена, съгласно анулационната политика на хотела/доставчика и точната дата, когато е изискана такава. Имайте предвид, че съществува такса от 25 $ на човек за резервацията в Термален Спа Хотел Balikli, която не се възстановява и която ще бъде приспадната от общата сума на резервацията. В случай че напуснете хотела преждевременно или не пристигнете (клиентът не се появява в хотела), не се дължи обезщетение. Всички одобрени обезщетения ще бъдат изплатени на клиентите по кредитната карта, използвана за резервацията или по банковата сметка в срок не по – късно от 7 работни дни. Обещетенията се изплащат в същата валута, в която е направена резервацията.

Оплаквания

psoriazislechenie.com е отворена да помага на клиента при разрешаването на проблеми, които биха могли да възникнат по време на престоя в Турция, доколкото това е в компетенцията и силата на компанията. Въпреки това, всякакви оплаквания, свързани с неудовлетворение и разочарование от резервираната чрез нас услуга, могат да бъдат директно отнесени на вниманието на хотела или сведени до знанието на доставчика. Оплаквания, предявени след напускане на хотела, няма да бъдат приемани.

Задължения

Цялостното съдържание на psoriazislechenie.com, продукти и услуги се предоствя без каквито и да било гаранции. psoriazislechenie.com е само посредник между клиента и доставчика на услугата и следователно не носи отговорност за причинено неудобство, инциденти, преки/непреки поражения, наранявания, смърт, загуби или допълнителни разходи, причинени изцяло или частично от отмяна или промяна на резервация в нашия сайт услуги; независими действия от трети страни – доставчици или форсмажорни обстоятелства като бедствия, терористични атаки, воини, бунтове, граждански размирици, вражда, кражба, епидемии, карантини, медицински или граждански регулации и др подобни причини. Клиентът поема всички разходи, възникващи от описаните обстоятелства и не следва да получи обезщетение.

Опровергаване

psoriazislechenie.com не гарантира изцяло ефективността на лечението на псориазис в Термален Спа Център Balikli и не е отговорен за неуспехаот лечебните процедури, нито се задължава да изплаща обезщетение затова. В сайта си psoriazislechenie.com ще публикува линкове към други доставчици на услугата, но не гарантира за качеството на предлаганите от тях услуги и продукти, нито застава зад съдържанието им. В случай че някои от упоменатите тук срокове и условия са неприложими, неефективни или невалидни, те не могат да повлияят на валидността и приложимостта на останалите разпоредби. psoriazislechenie.com си запазва правото да внася корекции в настоящите срокове и условия по всяко време и причина, без предварително уведомление.

Резервирай лечебен пакет от тук